Typ tekstu: Strona internetowa
Autor: Anna Rozalska
Tytuł: strona o sztuce i informatyce
Rok wydania: 2001
Rok powstania: 2004
w art. 15 i art. 94 pkt 4 k.p. Prawo pracy jest ostatnio przygotowywane przez Sejm do nowelizacji i będzie w niej doprecyzowane, co jest dyskryminacją oraz określone, co jest molestowaniem.
definicje

Mobbing pochodzi od angielskiego słowa mob - tłum, motłoch i oznacza tyle co napadać na kogoś, zaczepiać go, atakować. W nauce słowo to zaistniało za sprawą szwedzkiego lekarza Heinza Leimana, który jako jeden z pierwszych zaczął zajmować się zjawiskiem przemocy w miejscu pracy.
Mobbing jest to bezzasadne, długotrwałe i powtarzające się dręczenie pracownika oraz wywieranie na niego psychicznej, społecznej i ekonomicznej przemocy. Mobbing jest stosowany zwykle wobec jednostki, rzadko
w art. 15 i art. 94 pkt 4 k.p. Prawo pracy jest ostatnio przygotowywane przez Sejm do nowelizacji i będzie w niej doprecyzowane, co jest dyskryminacją oraz określone, co jest molestowaniem. <br>definicje<br><br>Mobbing pochodzi od angielskiego słowa mob - tłum, motłoch i oznacza tyle co napadać na kogoś, zaczepiać go, atakować. W nauce słowo to zaistniało za sprawą szwedzkiego lekarza Heinza Leimana, który jako jeden z pierwszych zaczął zajmować się zjawiskiem przemocy w miejscu pracy. <br>Mobbing jest to bezzasadne, długotrwałe i powtarzające się dręczenie pracownika oraz wywieranie na niego psychicznej, społecznej i ekonomicznej przemocy. Mobbing jest stosowany zwykle wobec jednostki, rzadko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego