Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
w miejscu zamieszkania; czego wyrazem była istotna dysproporcja między rozbudowanymi formami aktywności społecznej w zakładach pracy a ich niedorozwojem (niekompleksowością uformowania) w miejscu zamieszkania. W sytuacji, gdy splatało się to z tworzeniem dużych skupisk nowych domów oraz przepływem ludności wiejskiej do miast, nieunikniona stawała się izolacja mieszkańców oraz dezintegracja i atomizacja społeczeństwa.
Dostrzegając wskazaną niekorzystną sytuację dla rozwoju samorządu i działalności społecznej w miejscu zamieszkania, u schyłku lat sześćdziesiątych podjęto wielolokierunkowe prace i badania modelem samorządu mieszkańców, których efektem były kolejne projekty zbiorów norm prawnych i organizacyjnych.
Punktem wyjścia dla wymienionych tu prac było uznanie, iż miejsce zamieszkania powinno stać się
w miejscu zamieszkania; czego wyrazem była istotna dysproporcja między rozbudowanymi formami aktywności społecznej w zakładach pracy a ich niedorozwojem (niekompleksowością uformowania) w miejscu zamieszkania. W sytuacji, gdy splatało się to z tworzeniem dużych skupisk nowych domów oraz przepływem ludności wiejskiej do miast, nieunikniona stawała się izolacja mieszkańców oraz dezintegracja i atomizacja społeczeństwa.<br>Dostrzegając wskazaną niekorzystną sytuację dla rozwoju samorządu i działalności społecznej w miejscu zamieszkania, u schyłku lat sześćdziesiątych podjęto wielolokierunkowe prace i badania modelem samorządu mieszkańców, których efektem były kolejne projekty zbiorów norm prawnych i organizacyjnych.<br>Punktem wyjścia dla wymienionych tu prac było uznanie, iż miejsce zamieszkania powinno stać się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego