Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
szkolnictwo, służba zdrowia, usługi itd.). Zasada powszechności determinuje jednolite łączenie mieszkańców w działalności samorządnej bez względu na formę własności zamieszkiwanych budynków (państwowa, spółdzielcza, resortowa, zakładowa, prywatna).
Rekapitulując, osiedlowa jednostka społeczna zapewnia stworzenie należytych warunków dla: 1) zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców (socjalne, kulturalne, wychowawcze, zdrowotne i inne); 2) przeciwdziałania dezintegracji i atomizacji społeczeństwa oraz tworzenia nowych socjalistycznych więzi w miejscu zamieszkania: 3) umacniania świadomości politycznej i kształtowania postaw społecznych mieszkańców; 4) rozwoju ich działalności samorządnej oraz aktywności społecznej i gospodarczej.
Generalne postanowienia polityczne dotyczące samorządu mieszkańców miast zawarto w Uchwale VI Zjazdu PZPR . Stwierdza się tam, że samorząd społeczny (robotniczy, chłopski, mieszkańców
szkolnictwo, służba zdrowia, usługi itd.). Zasada powszechności determinuje jednolite łączenie mieszkańców w działalności samorządnej bez względu na formę własności zamieszkiwanych budynków (państwowa, spółdzielcza, resortowa, zakładowa, prywatna).<br>Rekapitulując, osiedlowa jednostka społeczna zapewnia stworzenie należytych warunków dla: 1) zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców (socjalne, kulturalne, wychowawcze, zdrowotne i inne); 2) przeciwdziałania dezintegracji i atomizacji społeczeństwa oraz tworzenia nowych socjalistycznych więzi w miejscu zamieszkania: 3) umacniania świadomości politycznej i kształtowania postaw społecznych mieszkańców; 4) rozwoju ich działalności samorządnej oraz aktywności społecznej i gospodarczej.<br>Generalne postanowienia polityczne dotyczące samorządu mieszkańców miast zawarto w Uchwale VI Zjazdu PZPR . Stwierdza się tam, że samorząd społeczny (robotniczy, chłopski, mieszkańców
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego