Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
związanych z działalnością informacyjną (gromadzenie, dokumentowanie, selekcja, wyszukiwanie, przetwarzanie, zapis, rozpowszechnianie, udostępnianie informacji), lecz zawiera także pojęcia z zakresu cybernetyki, filozofii, logiki, językoznawstwa, socjologii, psychologii, naukoznawstwa, prakseologii, teorii systemów, nauki organizacji i kierowania, ekonomii, statystyki, edytorstwa, reprografii, normalizacji i in.
Wobec bogactwa materiału terminologicznego z zakresu informacji naukowej opracowanie dobrego, autorytatywnego słownika z tej dziedziny jest sprawą trudną. Z inicjatywy Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ukazał się w 1979 r. Słownik terminologiczny informacji naukowej, obejmujący ok. 1660 haseł głównych i ok. 540 odsyłaczy wraz ze zwięzłymi definicjami i odpowiednikami w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Prace nad słownikiem trwały
związanych z działalnością informacyjną (gromadzenie, dokumentowanie, selekcja, wyszukiwanie, przetwarzanie, zapis, rozpowszechnianie, udostępnianie informacji), lecz zawiera także pojęcia z zakresu cybernetyki, filozofii, logiki, językoznawstwa, socjologii, psychologii, naukoznawstwa, prakseologii, teorii systemów, nauki organizacji i kierowania, ekonomii, statystyki, edytorstwa, reprografii, normalizacji i in.<br>Wobec bogactwa materiału terminologicznego z zakresu informacji naukowej opracowanie dobrego, autorytatywnego słownika z tej dziedziny jest sprawą trudną. Z inicjatywy Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ukazał się w 1979 r. &lt;hi rend="italic"&gt;Słownik terminologiczny informacji naukowej&lt;/hi&gt;, obejmujący ok. 1660 haseł głównych i ok. 540 odsyłaczy wraz ze zwięzłymi definicjami i odpowiednikami w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Prace nad słownikiem trwały
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego