Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
słownika z tej dziedziny w języku polskim" . Istnieje wszak chociażby niezły Leksykon informatyki pod redakcją Petera Müllera (Warszawa 1977), którego nie uwzględniono przy opracowywaniu Słownika. Czy prawdą jest też, że Słownik zawiera obszerny zasób terminów z zakresu informatyki, czy raczej nie powinien zawierać ich znacznie więcej? Słownik, który ma być autorytatywny, nie może ograniczać się do uproszczeń. Termin "informatyka" bowiem przyjmowany jest co najmniej w dwóch znaczeniach:
1) m.in. w Polsce - jako zespół dyscyplin naukowych i technicznych zajmujących się przetwarzaniem danych przy użyciu środków automatycznych;
2) we Francji (informatique) i ZSRR (informatika) - jako dyscyplina nauki, której podstawowym przedmiotem badań naukowych
słownika z tej dziedziny w języku polskim" &lt;page nr=6&gt;. Istnieje wszak chociażby niezły &lt;hi rend="italic"&gt;Leksykon informatyki&lt;/hi&gt; pod redakcją Petera Müllera (Warszawa 1977), którego nie uwzględniono przy opracowywaniu &lt;hi rend="italic"&gt;Słownika&lt;/hi&gt;. Czy prawdą jest też, że &lt;hi rend="italic"&gt;Słownik&lt;/hi&gt; zawiera obszerny zasób terminów z zakresu informatyki, czy raczej nie powinien zawierać ich znacznie więcej? &lt;hi rend="italic"&gt;Słownik&lt;/hi&gt;, który ma być autorytatywny, nie może ograniczać się do uproszczeń. Termin "informatyka" bowiem przyjmowany jest co najmniej w dwóch znaczeniach:<br>1) m.in. w Polsce - jako zespół dyscyplin naukowych i technicznych zajmujących się przetwarzaniem danych przy użyciu środków automatycznych;<br>2) we Francji (&lt;foreign lang="fr"&gt;informatique&lt;/foreign&gt;) i ZSRR (&lt;foreign lang="rus"&gt;informatika&lt;/foreign&gt;) - jako dyscyplina nauki, której podstawowym przedmiotem badań naukowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego