Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
na energię mechaniczną, a następnie - na elektryczną. Proces przetwarzania energii fali akustycznej na sygnał elektryczny, który nazywamy sygnałem akustycznym, jest realizowany za pomocą mikrofonów. Mikrofon jest więc przetwornikiem elektroakustycznym zamieniającym energię akustyczną na elektryczną. W zależności od zasady przetwarzania energii akustycznej na elektryczną, rozróżniamy następujące rodzaje mikrofonów:
a) stykowe (węglowe),
b) dynamiczne (magnetyczne z ruchomą cewką),
c) elektromagnetyczne,
d) piezoelektryczne,
e) pojemnościowe.
Ze względu na sposób pobudzania membrany wyróżniamy mikrofony:
a) ciśnieniowe,
b) gradientowe.

Mikrofony gradientowe reagują na różnicę po obu stronach ruchomej części mikrofonu, wynikającą z różnicy drogi fali dźwiękowej padającej na przednią i tylną stronę ruchomej części. Zasadę działania
na energię mechaniczną, a następnie - na elektryczną. Proces przetwarzania energii fali akustycznej na sygnał elektryczny, który nazywamy sygnałem akustycznym, jest realizowany za pomocą mikrofonów. Mikrofon jest więc przetwornikiem elektroakustycznym zamieniającym energię akustyczną na elektryczną. W zależności od zasady przetwarzania energii akustycznej na elektryczną, rozróżniamy następujące rodzaje mikrofonów:<br>a) stykowe (węglowe),<br>b) dynamiczne (magnetyczne z ruchomą cewką),<br>c) elektromagnetyczne,<br>d) piezoelektryczne,<br>e) pojemnościowe.<br>Ze względu na sposób pobudzania membrany wyróżniamy mikrofony:<br>a) ciśnieniowe,<br>b) gradientowe.<br>&lt;gap&gt;<br>Mikrofony gradientowe reagują na różnicę po obu stronach ruchomej części mikrofonu, wynikającą z różnicy drogi fali dźwiękowej padającej na przednią i tylną stronę ruchomej części. Zasadę działania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego