Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
ponadto prostą wyznaczającą minimalny poziom zysku (Zmin), zakładany z reguły w prezentowanych wyżej koncepcjach. Ponieważ zysk jest różnicą między utargiem a kosztem, krzywą całkowitego zysku wykreślamy odkładając od osi poziomej odległości między odpowiednimi punktami krzywych całkowitego utargu i całkowitego kosztu.
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które - jak to zakłada np. szkoła behawioralna - nie dąży do maksymalizacji zysku i które zadowala się zyskiem minimalnym (Zmin), każdy poziom produkcji z przedziału (Q1, Q3) jest równie dobry. Przedsiębiorstwo takie ma więc stosunkowo dużą swobodę w zakresie wyboru wielkości produkcji i może ją ewentualnie dostosować do pożądanego stopnia realizacji innych niż zysk celów. Jak wynika z
ponadto prostą wyznaczającą minimalny poziom zysku (Zmin), zakładany z reguły w prezentowanych wyżej koncepcjach. Ponieważ zysk jest różnicą między utargiem a kosztem, krzywą całkowitego zysku wykreślamy odkładając od osi poziomej odległości między odpowiednimi punktami krzywych całkowitego utargu i całkowitego kosztu.<br>Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które - jak to zakłada np. szkoła behawioralna - nie dąży do maksymalizacji zysku i które zadowala się zyskiem minimalnym (Zmin), każdy poziom produkcji z przedziału (Q1, Q3) jest równie dobry. Przedsiębiorstwo takie ma więc stosunkowo dużą swobodę w zakresie wyboru wielkości produkcji i może ją ewentualnie dostosować do pożądanego stopnia realizacji innych niż zysk celów. Jak wynika z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego