Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
to jednak w dość wyraźnej sprzeczności z ich (tzn. behawiorystów) własną analizą układu sił w koalicji, gdyż wskazując na dominującą pozycję w niej czołowych menedżerów nie wyciągają z tego żadnych wniosków co do bardziej trwałej gradacji celów przedsiębiorstwa.
Jest to być może paradoks, ale są podstawy, aby sądzić, że szkoła behawioralna, mimo dość ostrej krytyki kierowanej pod jej adresem, wywarła o wiele większy wpływ na teorię przedsiębiorstwa i w ogóle teorię ekonomii niż może się to na pozór wydawać, a także niż skłonni są przyznać jej krytycy. Wpływ ten jest wyraźny m.in. w przypadku takich koncepcji, jak np. koncepcja tzw
to jednak w dość wyraźnej sprzeczności z ich (tzn. behawiorystów) własną analizą układu sił w koalicji, gdyż wskazując na dominującą pozycję w niej czołowych menedżerów nie wyciągają z tego żadnych wniosków co do bardziej trwałej gradacji celów przedsiębiorstwa.<br>Jest to być może paradoks, ale są podstawy, aby sądzić, że szkoła behawioralna, mimo dość ostrej krytyki kierowanej pod jej adresem, wywarła o wiele większy wpływ na teorię przedsiębiorstwa i w ogóle teorię ekonomii niż może się to na pozór wydawać, a także niż skłonni są przyznać jej krytycy. Wpływ ten jest wyraźny m.in. w przypadku takich koncepcji, jak np. koncepcja tzw
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego