Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
proilościowe, mentalność produkcyjna oraz technocentryczny i biurokratyczny aspekt rozwiązywania problemów. Organizacja miała funkcjonować sprawnie, jak dobrze skonstruowana maszyna, a pracownicy mieli wypełniać ściśle określone role instrumentalne. Zaniedbanie podmiotowej i twórczej roli człowieka przekształciło się w barierę dalszego wzrostu sprawności organizacji, co stworzyło przesłanki dla powstania i rozwoju szkoły behawioralnej.
Szkołę behawioralną charakteryzuje psychosocjologiczne podejście do funkcjonowania organizacji, polegające na akcentowaniu roli i znaczenia człowieka, stosunków międzyludzkich oraz stymulacyjno-motywacyjnych mechanizmów zachowań pracowników. Jednym z kierunków tej szkoły była psychologia przemysłowa, wykorzystująca dorobek psychologii w organizacjach przemysłowych. Inny kierunek, którego zwolennikami byli Abraham Maslow i Douglas McGregor, zmierzał do ukształtowania właściwych stosunków
proilościowe, mentalność produkcyjna oraz technocentryczny i biurokratyczny aspekt rozwiązywania problemów. Organizacja miała funkcjonować sprawnie, jak dobrze skonstruowana maszyna, a pracownicy mieli wypełniać ściśle określone role instrumentalne. Zaniedbanie podmiotowej i twórczej roli człowieka przekształciło się w barierę dalszego wzrostu sprawności organizacji, co stworzyło przesłanki dla powstania i rozwoju szkoły behawioralnej.<br>Szkołę behawioralną charakteryzuje psychosocjologiczne podejście do funkcjonowania organizacji, polegające na akcentowaniu roli i znaczenia człowieka, stosunków międzyludzkich oraz stymulacyjno-motywacyjnych mechanizmów zachowań pracowników. Jednym z kierunków tej szkoły była psychologia przemysłowa, wykorzystująca dorobek psychologii w organizacjach przemysłowych. Inny kierunek, którego zwolennikami byli Abraham Maslow i Douglas McGregor, zmierzał do ukształtowania właściwych stosunków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego