Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
następującej postaci.
a) Rozpoznanie tła (uwarunkowań zewnętrznych)
1) rozpoznanie środowiska przyrodniczego, jego walorów i struktury (metodami ekologicznymi, fizycznogeograficznymi itp.);
2) rozpoznanie środowiska antropogenicznego (wyposażenia usługowego i technicznego) metodami oceny jakościowej;
3) rozpoznanie środowiska społecznego (struktury społecznej, demograficznej, intelektualnej, struktury zajęć itp.) metodami analizy ankiet, zgłoszeń itp.;
4) określenie charakteru środowiska behawioralnego (przewidywanych modeli zachowań, w których uczestniczyć mają badane jednostki), ukierunkowana synteza pkt. 13 opisująca tło zachowań.
b) Rozpoznanie predyspozycji (uwarunkowań wewnętrznych)
1) demograficznych (wiek, płeć, stan zdrowia, stan rodzinny) metodami wywiadu bezpośredniego lub ankietowego;
2) społeczno-kulturowych (wykształcenie, zainteresowania, miejsca w grupach społecznych itp.) metodami wywiadu bezpośredniego lub ankietowego;
3
następującej postaci.<br>a) Rozpoznanie tła (uwarunkowań zewnętrznych)<br>1) rozpoznanie środowiska przyrodniczego, jego walorów i struktury (metodami ekologicznymi, fizycznogeograficznymi itp.);<br>2) rozpoznanie środowiska antropogenicznego (wyposażenia usługowego i technicznego) metodami oceny jakościowej;<br>3) rozpoznanie środowiska społecznego (struktury społecznej, demograficznej, intelektualnej, struktury zajęć itp.) metodami analizy ankiet, zgłoszeń itp.;<br>4) określenie charakteru środowiska behawioralnego (przewidywanych modeli zachowań, w których uczestniczyć mają badane jednostki), ukierunkowana synteza pkt. 13 opisująca tło zachowań.<br>b) Rozpoznanie predyspozycji (uwarunkowań wewnętrznych)<br>1) demograficznych (wiek, płeć, stan zdrowia, stan rodzinny) metodami wywiadu bezpośredniego lub ankietowego;<br>2) społeczno-kulturowych (wykształcenie, zainteresowania, miejsca w grupach społecznych itp.) metodami wywiadu bezpośredniego lub ankietowego;<br>3
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego