Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
usankcjonowane aktami wykonawczymi i są obowiązujące dla członków organizacji. Każdy pracownik znajduje w nich swoje miejsce oraz zna swoje uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność. Jasno i w otwarty sposób są określone: podział władzy, mechanizmy jej sprawowania oraz hierarchie zależności służbowej i funkcyjnej. Struktura formalna może być budowana według modelu biurokratycznego lub behawioralnego. Model biurokratyczny akcentuje zalegalizowany system hierarchicznej władzy formalnej i powiązania pionowe, a model behawioralny - rozwinięty system motywacji, metody uczestnictwa i więzi horyzontalne. Struktury formalne są opisane w postaci schematu organizacyjnego, księgi służb, regulaminu organizacyjnego, kart przydziału czynności i innych dokumentów.
W każdej organizacji równolegle występuje struktura nieformalna, oparta na naturalnie
usankcjonowane aktami wykonawczymi i są obowiązujące dla członków organizacji. Każdy pracownik znajduje w nich swoje miejsce oraz zna swoje uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność. Jasno i w otwarty sposób są określone: podział władzy, mechanizmy jej sprawowania oraz hierarchie zależności służbowej i funkcyjnej. Struktura formalna może być budowana według modelu biurokratycznego lub behawioralnego. Model biurokratyczny akcentuje zalegalizowany system hierarchicznej władzy formalnej i powiązania pionowe, a model behawioralny - rozwinięty system motywacji, metody uczestnictwa i więzi horyzontalne. Struktury formalne są opisane w postaci schematu organizacyjnego, księgi służb, regulaminu organizacyjnego, kart przydziału czynności i innych dokumentów.<br>W każdej organizacji równolegle występuje struktura nieformalna, oparta na naturalnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego