Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
wewnątrzorganizacyjnych, w tym pewnych procedur związanych z podejmowaniem decyzji. Czynniki tego typu są bardzo ważne w przypadku przedsiębiorstw dużych i wielkich, działających na niezbyt konkurencyjnym rynku, przy czym mają one wręcz kluczowe znaczenie z punktu widzenia ewentualnej analizy kwestii alokacji zasobów wewnątrz firmy.
Największe kontrowersje wzbudza bezpardonowy atak twórców szkoły behawioralnej na głęboko zakorzenioną w teorii ekonomii koncepcję optymalizacji (a tym samym i maksymalizacji). Można przyjąć, że to właśnie ten atak i forsowana przez behawiorystów koncepcja zadowalającego minimum są zasadniczym powodem sceptycznego stosunku większości przedstawicieli tzw. głównego nurtu ekonomii do behawioralnej teorii przedsiębiorstwa. Broniąc teorii tradycyjnej zarzucają oni zwykle szkole behawioralnej
wewnątrzorganizacyjnych, w tym pewnych procedur związanych z podejmowaniem decyzji. Czynniki tego typu są bardzo ważne w przypadku przedsiębiorstw dużych i wielkich, działających na niezbyt konkurencyjnym rynku, przy czym mają one wręcz kluczowe znaczenie z punktu widzenia ewentualnej analizy kwestii alokacji zasobów wewnątrz firmy.<br>Największe kontrowersje wzbudza bezpardonowy atak twórców szkoły behawioralnej na głęboko zakorzenioną w teorii ekonomii koncepcję optymalizacji (a tym samym i maksymalizacji). Można przyjąć, że to właśnie ten atak i forsowana przez behawiorystów koncepcja zadowalającego minimum są zasadniczym powodem sceptycznego stosunku większości przedstawicieli tzw. głównego nurtu ekonomii do behawioralnej teorii przedsiębiorstwa. Broniąc teorii tradycyjnej zarzucają oni zwykle szkole behawioralnej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego