Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
gdy jakaś instytucja potrzebuje naukowego uzasadnienia swojej - niekoniecznie moralnie czystej - działalności. Przykładu może dostarczyć wprowadzenie w byłych krajach komunistycznych (w niedalekiej jeszcze przeszłości), reform szkolnych - zgodnych z ideologią komunistyczną - które odwoływały się do "naukowych" ekspertyz przeprowadzonych przez dyspozycyjnych wobec władzy profesorów pedagogiki i psychologii.

W badaniach empirycznych prowadzonych w naukach behawioralnych trudno - z uwagi na ich psychologiczny charakter - spełnić fundamentalny warunek powtarzalności RB (uzyskanie tego samego RB przez innego badacza przeprowadzającego - z zachowaniem wszystkich elementów procedury badawczej - badanie będące, w istocie, repliką badania wyjściowego) i trudno takie badania poddać rygorystycznej kontroli - na wzór tej, której poddawane są badania realizowane przez fizyków
gdy jakaś instytucja potrzebuje naukowego uzasadnienia swojej - niekoniecznie moralnie czystej - działalności. Przykładu może dostarczyć wprowadzenie w byłych krajach komunistycznych (w niedalekiej jeszcze przeszłości), reform szkolnych - zgodnych z ideologią komunistyczną - które odwoływały się do "naukowych" ekspertyz przeprowadzonych przez dyspozycyjnych wobec władzy profesorów pedagogiki i psychologii.<br><br>W badaniach empirycznych prowadzonych w naukach behawioralnych trudno - z uwagi na ich psychologiczny charakter - spełnić fundamentalny warunek powtarzalności RB (uzyskanie tego samego RB przez innego badacza przeprowadzającego - z zachowaniem wszystkich elementów procedury badawczej - badanie będące, w istocie, repliką badania wyjściowego) i trudno takie badania poddać rygorystycznej kontroli - na wzór tej, której poddawane są badania realizowane przez fizyków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego