Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 2000
możliwe są tu większe wahania wartości jednostek uczestnictwa. Wyższe oczekiwane zyski są premią za oszczędzanie długoterminowe.
ING Fundusz Obligacji jest przeznaczony dla osób, które chcą gromadzić oszczędności przez dłuższy czas, a jednocześnie nie akceptują podwyższonego ryzyka związanego z zakupem akcji.

ING Fundusz Gotówkowy
ING Fundusz Gotówkowy należy do rodziny funduszy bezpiecznych, które nie inwestują w akcje. W przeciwieństwie do ING Funduszu Obligacji, przeznaczony jest dla osób oszczędzających przez krótki czas. Polityka funduszu zakłada inwestowanie w różnego rodzaju instrumenty rynku pieniężnego, w tym bony skarbowe i inne papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, depozyty krótkoterminowe i obligacje o krótkim terminie wykupu.
ING
możliwe są tu większe wahania wartości jednostek uczestnictwa. Wyższe oczekiwane zyski są premią za oszczędzanie długoterminowe.<br>ING Fundusz Obligacji jest przeznaczony dla osób, które chcą gromadzić oszczędności przez dłuższy czas, a jednocześnie nie akceptują podwyższonego ryzyka związanego z zakupem akcji.<br><br>&lt;tit&gt;ING Fundusz Gotówkowy&lt;/&gt;<br>ING Fundusz Gotówkowy należy do rodziny funduszy bezpiecznych, które nie inwestują w akcje. W przeciwieństwie do ING Funduszu Obligacji, przeznaczony jest dla osób oszczędzających przez krótki czas. Polityka funduszu zakłada inwestowanie w różnego rodzaju instrumenty rynku pieniężnego, w tym bony skarbowe i inne papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, depozyty krótkoterminowe i obligacje o krótkim terminie wykupu.<br>ING
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego