Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
dość szerokim zakresie procesu inwolucji, czy niedorozwoju, który towarzyszy procesowi globalizacji. Proces ten wraz z jego społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami domaga się szczegółowej analizy i oceny. Jednoznacznie pozytywna ocena globalizacji trąci "teologią rynku", a więc nie może być poważnie brana pod uwagę w naukowej analizie.
W ciągu ostatnich lat nastąpił bezprecedensowy rozwój technologii, produkcji dóbr i usług, oraz handlu. Struktura konsumpcji i styl życia większości mieszkańców krajów rozwiniętych - i mniejszości w krajach Trzeciego Świata - uległy głębokim zmianom. Pozytywne efekty wzrostu gospodarczego wskazywane przez statystyczne przeciętnie nie są jednak rozłożone równomiernie.
Nawet w kraju tak bogatym jak Francja istnieje ogromna i powiększająca
dość szerokim zakresie procesu inwolucji, czy niedorozwoju, który towarzyszy procesowi globalizacji. Proces ten wraz z jego społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami domaga się szczegółowej analizy i oceny. Jednoznacznie pozytywna ocena globalizacji trąci "teologią rynku", a więc nie może być poważnie brana pod uwagę w naukowej analizie. <br>W ciągu ostatnich lat nastąpił bezprecedensowy rozwój technologii, produkcji dóbr i usług, oraz handlu. Struktura konsumpcji i styl życia większości mieszkańców krajów rozwiniętych - i mniejszości w krajach Trzeciego Świata - uległy głębokim zmianom. Pozytywne efekty wzrostu gospodarczego wskazywane przez statystyczne przeciętnie nie są jednak rozłożone równomiernie. <br>Nawet w kraju tak bogatym jak Francja istnieje ogromna i powiększająca
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego