Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
naczelnych. Pierwsze były fitozaury (Phytosauridae; ryc. 10.6C). Ich nazwa ("roślinne gady") jest skutkiem zabawnego nieporozumienia ich odkrywcy, który naturalny odlew zębodołów uznał za zęby z tępymi końcami świadczącymi o roślinożerności.
W rzeczywistości fitozaury były rybożerne, a bliżej końca swojej ewolucji niektóre nawet bardzo drapieżne. Pojawiły się nagle wraz z bezprecedensowym rozwojem środowisk jeziornych na początku późnego triasu (karnik). Te same, lub przynajmniej bardzo bliskie sobie, gatunki były rozprzestrzenione od Indii przez Europę do Ameryki Północnej. We wszystkich stanowiskach, również w triasie Śląska Opolskiego, gdzie częste są szkielety Paleorhinus, fitozaury współwystępowały z wielkimi wodnymi płazami tarczogłowymi Metoposaurus. Szczególnym, i niemal jedynym
naczelnych. Pierwsze były fitozaury (Phytosauridae; ryc. 10.6C). Ich nazwa ("roślinne gady") jest skutkiem zabawnego nieporozumienia ich odkrywcy, który naturalny odlew zębodołów uznał za zęby z tępymi końcami świadczącymi o roślinożerności.<br>W rzeczywistości fitozaury były rybożerne, a bliżej końca swojej ewolucji niektóre nawet bardzo drapieżne. Pojawiły się nagle wraz z bezprecedensowym rozwojem środowisk jeziornych na początku późnego triasu (karnik). Te same, lub przynajmniej bardzo bliskie sobie, gatunki były rozprzestrzenione od Indii przez Europę do Ameryki Północnej. We wszystkich stanowiskach, również w triasie Śląska Opolskiego, gdzie częste są szkielety Paleorhinus, fitozaury współwystępowały z wielkimi wodnymi płazami tarczogłowymi Metoposaurus. Szczególnym, i niemal jedynym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego