Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Literatura Ludowa
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1957
postawienia.
Dzieje ziem, które obecnie znalazły się w granicach województwa rzeszowskiego, są odległe, różnorodne i bogate. Przede wszystkim jednak różnorodne. Nawet pod względem etnicznym. Jeśli bowiem przed laty pięćdziesięciu człowiek z Sanockiego mówił o człowieku spod Rzeszowa jako o "mazurze", to wskazywał na różnice nie tylko językowe, ale niewątpliwie dawał bezwiednie wyraz faktowi, że duży pas południowy dzisiejszego województwa był etnicznie łemkowski, ukraiński, przy czym współżycie obydwu narodów odbijało się w jakiś sposób na ich kulturze językowej, obyczajowej, nawet religijnej. Elementem innym, którego doniosłości nawet w przybliżeniu ocenić nie potrafimy, była ludność żydowska. Gdy przed laty osiemdziesięciu burmistrzem w Ustrzykach Dolnych
postawienia.&lt;/intro&gt;<br>Dzieje ziem, które obecnie znalazły się w granicach województwa rzeszowskiego, są odległe, różnorodne i bogate. Przede wszystkim jednak różnorodne. Nawet pod względem etnicznym. Jeśli bowiem przed laty pięćdziesięciu człowiek z Sanockiego mówił o człowieku spod Rzeszowa jako o "mazurze", to wskazywał na różnice nie tylko językowe, ale niewątpliwie dawał bezwiednie wyraz faktowi, że duży pas południowy dzisiejszego województwa był etnicznie łemkowski, ukraiński, przy czym współżycie obydwu narodów odbijało się w jakiś sposób na ich kulturze językowej, obyczajowej, nawet religijnej. Elementem innym, którego doniosłości nawet w przybliżeniu ocenić nie potrafimy, była ludność żydowska. Gdy przed laty osiemdziesięciu burmistrzem w Ustrzykach Dolnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego