Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
oddziału G3 i dowódcy brygady wsparcia dowodzenia.
Przy zmianie stanowisk dopuszcza się trzymiesięczny okres przejściowy, aby nie doprowadzić do zerwania ciągłości dowodzenia możliwej przy jednoczesnej zmianie obsady.
Zdaję sobie sprawę, że artykuł niniejszy nie udziela odpowiedzi na wszystkie pytania pojawiające się w związku z naszym przyszłym członkostwem w NATO. Stanowi bowiem jedynie próbę przybliżenia problematyki funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego i uświadomienia ogromu zadań (zwłaszcza edukacyjnych) czekających nas przed włączeniem w zintegrowane struktury wojskowe NATO.


Płk dr MAREK RYSZKOWSKI

OCHRONA TAJEMNICY A PROCES INTEGRACJI Z NATO (1)

15 września 1994 r. Sejm RP uchwalił ustawę, która miała zastąpić zdezaktualizowany już nieco dokument z
oddziału G3 i dowódcy brygady wsparcia dowodzenia.<br>Przy zmianie stanowisk dopuszcza się trzymiesięczny okres przejściowy, aby nie doprowadzić do zerwania ciągłości dowodzenia możliwej przy jednoczesnej zmianie obsady. <br>Zdaję sobie sprawę, że artykuł niniejszy nie udziela odpowiedzi na wszystkie pytania pojawiające się w związku z naszym przyszłym członkostwem w NATO. Stanowi bowiem jedynie próbę przybliżenia problematyki funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego i uświadomienia ogromu zadań (zwłaszcza edukacyjnych) czekających nas przed włączeniem w zintegrowane struktury wojskowe NATO.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;<br>&lt;au&gt;Płk dr MAREK RYSZKOWSKI&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;OCHRONA TAJEMNICY A PROCES INTEGRACJI Z NATO (1)&lt;/&gt;<br><br>15 września 1994 r. Sejm RP uchwalił ustawę, która miała zastąpić zdezaktualizowany już nieco dokument z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego