Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
majątkowego zakładu ubezpieczeń.
W świetle nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 1995 r. Ministrowi Finansów pozostały m.in. kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności ubezpieczenowej, a także na zmianę rzeczowego lub terytorialnego zakresu działań zakładów ubezpieczeń.
Coraz większą rolę na polskim rynku będą pełnić pośrednicy ubezpieczeniowi, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi.
Zadaniem pośrednika ubezpieczeniowego jest:
- udzielanie informacji o warunkach ubezpieczenia,
- wykonywanie zleceń, czynności polegających na pozyskiwaniu ubezpieczeń,
- przyjmowanie wniosków o ubezpieczenie,
- zawieranie umów ubezpieczenia,
- inkasowanie składek ubezpieczeniowych.
Agentem jest osoba fizyczna lub prawna albo podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w
majątkowego zakładu ubezpieczeń.<br>W świetle nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 1995 r. Ministrowi Finansów pozostały m.in. kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności ubezpieczenowej, a także na zmianę rzeczowego lub terytorialnego zakresu działań zakładów ubezpieczeń.<br>Coraz większą rolę na polskim rynku będą pełnić pośrednicy ubezpieczeniowi, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi.<br>Zadaniem pośrednika ubezpieczeniowego jest:<br>- udzielanie informacji o warunkach ubezpieczenia,<br>- wykonywanie zleceń, czynności polegających na pozyskiwaniu ubezpieczeń,<br>- przyjmowanie wniosków o ubezpieczenie,<br>- zawieranie umów ubezpieczenia,<br>- inkasowanie składek ubezpieczeniowych.<br>Agentem jest osoba fizyczna lub prawna albo podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego