Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
do zmian struktury zawodowej ludności wsi województw legnickiego i częściowo zielonogórskiego. Województwa krośnieńskie, rzeszowskie, tarnowskie w południowo-wschodniej części Polski zostały objęte procesami "semi-urbanizacji", tak typowymi uprzednio dla Opolszczyzny i Górnego Śląska. Poza tym wyraźnie uwidoczniają się wpływy jąder aglomeracji na strefy obrzeżne aglomeracji (por. województwa: poznańskie, łódzkie-miejskie, bydgoskie, gdańskie, krakowskie, warszawskie stołeczne).
Wracając do problemu "semi-urbanizacji", to wiąże się on w sposób istotny ze zbyt słabą, moim zdaniem, rozbudową bazy mieszkaniowej naszych miast średniej wielkości, które mają znacznie większe możliwości zatrudnienia ludności niż wchłonięcia. Występuje to zjawisko szczególnie silnie w Polsce południowo-wschodniej, ale obecnie większość nowych
do zmian struktury zawodowej ludności wsi województw legnickiego i częściowo zielonogórskiego. Województwa krośnieńskie, rzeszowskie, tarnowskie w południowo-wschodniej części Polski zostały objęte procesami "semi-urbanizacji", tak typowymi uprzednio dla Opolszczyzny i Górnego Śląska. Poza tym wyraźnie uwidoczniają się wpływy jąder aglomeracji na strefy obrzeżne aglomeracji (por. województwa: poznańskie, łódzkie-miejskie, bydgoskie, gdańskie, krakowskie, warszawskie stołeczne). &lt;page nr=683&gt;&lt;gap&gt;&lt;page nr=684&gt;<br>Wracając do problemu "semi-urbanizacji", to wiąże się on w sposób istotny ze zbyt słabą, moim zdaniem, rozbudową bazy mieszkaniowej naszych miast średniej wielkości, które mają znacznie większe możliwości zatrudnienia ludności niż wchłonięcia. Występuje to zjawisko szczególnie silnie w Polsce południowo-wschodniej, ale obecnie większość nowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego