Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 77
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
było przedstawienie radnym zagadnień związanych z ogólnopolskim strajkiem okupacyjnym chłopów - członków NSZZ "Solidarność" w gmachu WK ZSL w Bydgoszczy.
Obrady przebiegały zgodnie z zatwierdzonym porządkiem. W trakcie obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Andrzej Młodecki zaproponował przerwanie dyskusji nad planem społeczno-gospodarczym i budżetem na rok 1981 województwa. bydgoskiego. W uzasadnieniu podał m.in. potrzebę rozpatrzenia bardzo dużej ilości interpelacji radnych złażonych w trakcie sesji. oraz konieczność włączenia do prac nad planem nowego wojewody bydgoskiego i pełniejszego uwzględnienia 10-punktowego programu premiera. Radny A. Młodecki przedstawił wniosek o kontynuowanie obrad na następnym posiedzeniu tej samej sesji.
Wniosek ten większością
było przedstawienie radnym zagadnień związanych z ogólnopolskim strajkiem okupacyjnym chłopów - członków NSZZ "Solidarność" w gmachu WK ZSL w Bydgoszczy. <br>Obrady przebiegały zgodnie z zatwierdzonym porządkiem. W trakcie obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Andrzej Młodecki zaproponował przerwanie dyskusji nad planem społeczno-gospodarczym i budżetem na rok 1981 województwa. bydgoskiego. W uzasadnieniu podał m.in. potrzebę rozpatrzenia bardzo dużej ilości interpelacji radnych złażonych w trakcie sesji. oraz konieczność włączenia do prac nad planem nowego wojewody bydgoskiego i pełniejszego uwzględnienia 10-punktowego programu premiera. Radny A. Młodecki przedstawił wniosek o kontynuowanie obrad na następnym posiedzeniu tej samej sesji.<br>Wniosek ten większością
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego