Typ tekstu: Strona internetowa
Autor: Teresa Borchardt
Tytuł: prywatna strona
Rok: 2003
wątpiącym w walory szachów warto zacytować powiedzenie Siegberta Tarrascha, jednego z największych arcymistrzów wszech czasów: "Szachy jak miłość, jak muzyka mogą uczynić człowieka szczęśliwym".

Szachy w Toruniu

Zarys historii życia szachowego miasta Torunia.

Kluby, sekcje i koła szachowe przedwojennego regionu pomorskiego, obejmującego wówczas obszar dzisiejszych województw: włocławskiego, toruńskiego, gdańskiego i bydgoskiego, prowadziły do roku 1937 żywot odosobniony.Za najsilniejszy klub, mogący się poszczycić pewnymi znaczącymi rezultatami na niwie szachowej, uchodził w owym czasie Inowrocławski Klub Szachistów. Do silnych ośrodków szachowych natomiast zaliczano miasto Toruń, Włocławek, Grudziądz, Gdynię i Bydgoszcz.

Niezwykłym wydarzeniem szachowym tego okresu dla Torunia, ówczesnej stolicy Wielkiego Pomorza, była
wątpiącym w walory szachów warto zacytować powiedzenie Siegberta Tarrascha, jednego z największych arcymistrzów wszech czasów: "Szachy jak miłość, jak muzyka mogą uczynić człowieka szczęśliwym". &lt;/&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Szachy w Toruniu&lt;/&gt; <br><br>&lt;tit&gt;Zarys historii życia szachowego miasta Torunia.&lt;/&gt; <br><br>Kluby, sekcje i koła szachowe przedwojennego regionu pomorskiego, obejmującego wówczas obszar dzisiejszych województw: włocławskiego, toruńskiego, gdańskiego i bydgoskiego, prowadziły do roku 1937 żywot odosobniony.Za najsilniejszy klub, mogący się poszczycić pewnymi znaczącymi rezultatami na niwie szachowej, uchodził w owym czasie Inowrocławski Klub Szachistów. Do silnych ośrodków szachowych natomiast zaliczano miasto Toruń, Włocławek, Grudziądz, Gdynię i Bydgoszcz. <br><br>Niezwykłym wydarzeniem szachowym tego okresu dla Torunia, ówczesnej stolicy Wielkiego Pomorza, była
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego