Typ tekstu: Książka
Autor: Łęcki Włodzimierz
Tytuł: Wielkopolska
Rok: 1997
grodzisko późnośredniowieczne, stożkowate, 10m wys., otoczone fosą. Na grodzisku zrekonstruowane: wieża strażnicza i półziemianka oraz mała wystawa zabytków archeologicznych. Na zewnątrz fosy zrekonstruowana kuźnia z XVIIIw.
Całość stanowi Skansen Archeologiczny Muzeum Okręgowego w Koninie. Jez.
Kownackie łączy się z Jez. Ostrowskim (patrz Przyjezierze trasa 2).

43km

Granica woj. konińskiego i bydgoskiego.

45km

WÓJCIN

Wieś na skraju dużego kompleksu Lasów Miradzkich. Neobarokowy kościół z 1914-16, w parku (2ha) pałac z przełomu XIX i XXw. 2km na zach. rynnowe Jez. Wójcińskie. Na wsch. od wsi wiatrak z XIXw.
4km na pn. zach. Przyjezierze, ośrodek wczasowy nad Jez. Ostrowskim (opis trasa 2.1
grodzisko późnośredniowieczne, stożkowate, 10m wys., otoczone fosą. Na grodzisku zrekonstruowane: wieża strażnicza i półziemianka oraz mała wystawa zabytków archeologicznych. Na zewnątrz fosy zrekonstruowana kuźnia z XVIIIw.<br>Całość stanowi Skansen Archeologiczny Muzeum Okręgowego w Koninie. Jez.<br>Kownackie łączy się z Jez. Ostrowskim (patrz Przyjezierze trasa 2).<br><br>43km<br><br>Granica woj. konińskiego i bydgoskiego.<br><br>45km<br><br>&lt;tit&gt;WÓJCIN&lt;/&gt;<br><br>Wieś na skraju dużego kompleksu Lasów Miradzkich. Neobarokowy kościół z 1914-16, w parku (2ha) pałac z przełomu XIX i XXw. 2km na zach. rynnowe Jez. Wójcińskie. Na wsch. od wsi wiatrak z XIXw.<br> 4km na pn. zach. Przyjezierze, ośrodek wczasowy nad Jez. Ostrowskim (opis trasa 2.1
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego