Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fakt
Nr: 02.06 (31)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
aby przeczytał akta procesu guru sekty "Mohana", podczas którego Bożena P. wystąpiła jako świadek obrony.
8 października 2003 r. przyznała, że należy do sekty! Kiedy Dani Devi (takie imię nosiła Bożena P. w sekcie) kłamała? Przed rzecznikiem dyscyplinarnym (co jest naganne), czy przed sądem (co jest karalne)? Te pytania dla bydgoskiego kuratorium były nieważne! Kuratorium pozwoliło Bożenie P. na powrót do szkoły. Z otwartymi rękoma przywitała ją tam dyrektorka Zespołu Szkół nr 19 Eleonora Terlecka.
- Nauczycielka jest w pracy. Nie widzę powodów, aby miało być inaczej - kwituje pani dyrektor. Czy tak ma wyglądać walka z sektami? Czy pani minister Łybacka także
aby przeczytał akta procesu guru sekty &lt;name type="org"&gt;"Mohana"&lt;/&gt;, podczas którego &lt;name type="person"&gt;Bożena P.&lt;/&gt; wystąpiła jako świadek obrony.<br>8 października 2003 r. przyznała, że należy do sekty! Kiedy &lt;name type="person"&gt;Dani Devi&lt;/&gt; (takie imię nosiła &lt;name type="person"&gt;Bożena P.&lt;/&gt; w sekcie) kłamała? Przed rzecznikiem dyscyplinarnym (co jest naganne), czy przed sądem (co jest karalne)? Te pytania dla bydgoskiego kuratorium były nieważne! Kuratorium pozwoliło &lt;name type="person"&gt;Bożenie P.&lt;/&gt; na powrót do szkoły. Z otwartymi rękoma przywitała ją tam dyrektorka &lt;name type="org"&gt;Zespołu Szkół nr 19&lt;/&gt; &lt;name type="person"&gt;Eleonora Terlecka&lt;/&gt;.<br>&lt;q&gt;- Nauczycielka jest w pracy. Nie widzę powodów, aby miało być inaczej&lt;/&gt; - kwituje pani dyrektor. Czy tak ma wyglądać walka z sektami? Czy pani minister &lt;name type="person"&gt;Łybacka&lt;/&gt; także
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego