Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
także skokowe zmiany położeń łyżki względem ramienia i ramienia względem wysięgnika. Również inny charakter ma przebieg kąta, określającego położenie wysięgnika względem maszyny podstawowej. Zmiana ugięcia podpór nie jest jednakowa. Zgodnie z oczekiwaniem, zmiana ugięcia podpory B jest większa, w porównaniu ze zmianą ugięcia podpory A. Ten wzrost obciążenia układu ma charakter zaburzenia, po którym wraca on do stanu równowagi. Świadczą o tym przebiegi wszystkich zmiennych uogólnionych, charakterystyczne dla układu statecznego. Powyższe spostrzeżenie potwierdza analiza trajektorii fazowych Bf(). Przedstawione na rys. 8.27 trajektorie uzyskane w fazie po zatrzymaniu wysięgnika, podobnie jak trajektorie uzyskane w fazie jego opuszczania (rys. 8.24), mają
także skokowe zmiany położeń łyżki względem ramienia i ramienia względem wysięgnika. Również inny charakter ma przebieg kąta, określającego położenie wysięgnika względem maszyny podstawowej. Zmiana ugięcia podpór nie jest jednakowa. Zgodnie z oczekiwaniem, zmiana ugięcia podpory B jest większa, w porównaniu ze zmianą ugięcia podpory A. Ten wzrost obciążenia układu ma charakter zaburzenia, po którym wraca on do stanu równowagi. Świadczą o tym przebiegi wszystkich zmiennych uogólnionych, charakterystyczne dla układu statecznego. Powyższe spostrzeżenie potwierdza analiza trajektorii fazowych Bf(). Przedstawione na rys. 8.27 trajektorie uzyskane w fazie po zatrzymaniu wysięgnika, podobnie jak trajektorie uzyskane w fazie jego opuszczania (rys. 8.24), mają
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego