Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
systemami o strukturze częściowej, w których wyróżniamy te elementy i
relacje, które są dla nas ważne.
Ponadto możemy wyróżnić:
1. Strukturę porządkującą system, tzn. taką, która jest związana z
działaniem systemu i jest opisana statycznie.
2. Strukturę organizującą system, gdzie jej opis związany jest z
działaniem systemu, ale ma on charakter dynamiczny.
3. Strukturę funkcjonalną, istotną ze względu na właściwe
funkcjonowanie systemu.
4. Strukturę genealogiczną, wynikającą z określonego pochodzenia
systemu.
5. Strukturę celowościową, związaną z przeznaczeniem i celowością
działania systemu.

Istnieją różne propozycje klasyfikacji systemów wynikające z wyboru
kryterium dla ich podziału. Ze względu na kryterium funkcjonowania w
rzeczywistości, wyróżnia się
systemami o strukturze częściowej, w których wyróżniamy te elementy i<br>relacje, które są dla nas ważne.<br> Ponadto możemy wyróżnić:<br>1. Strukturę porządkującą system, tzn. taką, która jest związana z<br>działaniem systemu i jest opisana statycznie.<br>2. Strukturę organizującą system, gdzie jej opis związany jest z<br>działaniem systemu, ale ma on charakter dynamiczny.<br>3. Strukturę funkcjonalną, istotną ze względu na właściwe<br>funkcjonowanie systemu.<br>4. Strukturę genealogiczną, wynikającą z określonego pochodzenia<br>systemu.<br>5. Strukturę celowościową, związaną z przeznaczeniem i celowością<br>działania systemu.<br><br> Istnieją różne propozycje klasyfikacji systemów wynikające z wyboru<br>kryterium dla ich podziału. Ze względu na kryterium funkcjonowania w<br>rzeczywistości, wyróżnia się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego