Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
zaś strony, swoistość roli, jaką przypada pełnić psychologowi, a której zasadniczą treścią jest interakcja interpersonalna, zmusza go zapewne do zwrócenia większej (świadomej) uwagi nie tylko na profesjonalizm, ale też na subtelność relacji międzyosobowych, w które uwikłany jest w swojej działalności. Dodajmy jeszcze i to, że owe relacje mają na ogół charakter asymetryczny. To psycholog "coś" nakazuje, "coś" może zrobić, i to psycholog, a nie jego klient, wyposażony jest w specjalistyczną wiedzę i posługuje się metodami (budzącymi niekiedy lęk), którymi może pomóc, ale może też zaszkodzić - intencjonalnie lub bezwiednie. Specyfika roli nakłada na psychologa znacznie większe ograniczenia etyczne w jego działalności zawodowej
zaś strony, swoistość roli, jaką przypada pełnić psychologowi, a której zasadniczą treścią jest interakcja interpersonalna, zmusza go zapewne do zwrócenia większej (świadomej) uwagi nie tylko na profesjonalizm, ale też na subtelność relacji międzyosobowych, w które uwikłany jest w swojej działalności. Dodajmy jeszcze i to, że owe relacje mają na ogół charakter asymetryczny. To psycholog "coś" nakazuje, "coś" może zrobić, i to psycholog, a nie jego klient, wyposażony jest w specjalistyczną wiedzę i posługuje się metodami (budzącymi niekiedy lęk), którymi może pomóc, ale może też zaszkodzić - intencjonalnie lub bezwiednie. Specyfika roli nakłada na psychologa znacznie większe ograniczenia etyczne w jego działalności zawodowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego