Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
pochodzącymi z innych rodzin. Częstym zjawiskiem w związku z tym jest polifunkcjonalność typów zachowań, inaczej mówiąc - skojarzenie w nich wielu celów, oczywiście z jednym celem nadrzędnym. Relacje między celami (rodzinami zachowań) a wybranymi typami przedstawiono w tabeli 14. Jak widać, nieliczne są typy monofukcyjne, wierne jednej rodzinie. Większość natomiast ma charakter oligofunkcyjny i jest ukształtowana przez kilka celów. Typy polifunkcyjne są również nieliczne. Wynika stąd, że większość typów zachowań, obok celu głównego, spełnia kilka funkcji dodatkowych, pobocznych. Wielocelowość ta uwidacznia się nawet na najwyższym piętrze, tj. w rozdziale typów zachowań na turystyczne i rekreacyjne. Otóż typów wyłącznie "rekreacyjnych" jest około 30
pochodzącymi z innych rodzin. Częstym zjawiskiem w związku z tym jest polifunkcjonalność typów zachowań, inaczej mówiąc - skojarzenie w nich wielu celów, oczywiście z jednym celem nadrzędnym. Relacje między celami (rodzinami zachowań) a wybranymi typami przedstawiono w tabeli 14. Jak widać, nieliczne są typy monofukcyjne, wierne jednej rodzinie. Większość natomiast ma charakter oligofunkcyjny i jest ukształtowana przez kilka celów. Typy polifunkcyjne są również nieliczne. Wynika stąd, że większość typów zachowań, obok celu głównego, spełnia kilka funkcji dodatkowych, pobocznych. Wielocelowość ta uwidacznia się nawet na najwyższym piętrze, tj. w rozdziale typów zachowań na turystyczne i rekreacyjne. Otóż typów wyłącznie "rekreacyjnych" jest około 30
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego