Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
Ewentualne uchybienia popełnione w postępowaniu przed Urz. An. nie mogą być przedmiotem postępowania sądowego. W postępowaniu sądowym sąd antymonopolowy ustosunkowuje się do decyzji Urzędu, może również spór rozstrzygnąć merytorycznie. Po raz kolejny ustawodawca podważył więc tradycyjne reguły, na których opiera się rozdział postępowania administracyjnego i cywilnego. Nie ułatwia to oceny charakteru sądu antymonopolowego oraz postępowania w sprawach antymonopolowych.
I. Postępowanie przed Urzędem Antymonopolowym
1. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym z 1990 r. nie zawiera przepisu, który stanowiłby wprost, że w postępowaniu przed Urz. An., o ile ustawa nie stanowi inaczej, zastosowanie mają przepisy k.p.a., ale nie może budzić wątpliwości
Ewentualne uchybienia popełnione w postępowaniu przed Urz. An. nie mogą być przedmiotem postępowania sądowego. W postępowaniu sądowym sąd antymonopolowy ustosunkowuje się do decyzji Urzędu, może również spór rozstrzygnąć merytorycznie. Po raz kolejny ustawodawca podważył więc tradycyjne reguły, na których opiera się rozdział postępowania administracyjnego i cywilnego. Nie ułatwia to oceny charakteru sądu antymonopolowego oraz postępowania w sprawach antymonopolowych.<br>I. &lt;tit1&gt;Postępowanie przed Urzędem Antymonopolowym&lt;/tit1&gt;<br>1. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym z 1990 r. nie zawiera przepisu, który stanowiłby wprost, że w postępowaniu przed Urz. An., o ile ustawa nie stanowi inaczej, zastosowanie mają przepisy k.p.a., ale nie może budzić wątpliwości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego