Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
1947. Dr Ryszard Halaba (Warszawa) w swym wystąpieniu omówił etapy walki z reakcyjnym podziemiem, wskazał na wewnętrzne procesy dezintegracyjne w łonie podziemia oraz podkreślił doniosłą rolę współdziałania Wojska Polskiego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicji Obywatelskiej i organów bezpieczeństwa publicznego w walce zbrojnej i politycznej przeciwko reakcji, w procesie kształtowania się ludowego charakteru korpusu oficerskiego. O podobnej problematyce mówił w odniesieniu do Rzeszowszczyzny Władysław Rejment (Rzeszów). Interesujące dane o działalności aparatu Pełnomocnika Rady Wojennej I Armii WP w Lublinie, wówczas ppłka Edwarda Ochaba, przedstawił dr W. Góra. Dr W Kowalski zatrzymał się w swym wystąpieniu nad niektórymi tezami referatu kand. nauk D. G
1947. <page nr=209> Dr Ryszard Halaba (Warszawa) w swym wystąpieniu omówił etapy walki z reakcyjnym podziemiem, wskazał na wewnętrzne procesy dezintegracyjne w łonie podziemia oraz podkreślił doniosłą rolę współdziałania Wojska Polskiego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicji Obywatelskiej i organów bezpieczeństwa publicznego w walce zbrojnej i politycznej przeciwko reakcji, w procesie kształtowania się ludowego charakteru korpusu oficerskiego. O podobnej problematyce mówił w odniesieniu do Rzeszowszczyzny Władysław Rejment (Rzeszów). Interesujące dane o działalności aparatu Pełnomocnika Rady Wojennej I Armii WP w Lublinie, wówczas ppłka Edwarda Ochaba, przedstawił dr W. Góra. Dr W Kowalski zatrzymał się w swym wystąpieniu nad niektórymi tezami referatu kand. nauk D. G
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego