Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rocznik Pedagogiczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 1974
Rok powstania: 1963
zasad, zmierzającego do osiągnięcia określonych celów i zaspokojenia właściwych dla danego społeczeństwa potrzeb w dziedzinie oświaty i wychowania. Aby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba uzyskać dokładne informacje na temat:
1. celów i zadań stawianych przed danym systemem oświaty,
2. struktury systemu oświatowego, to znaczy elementów, z jakich się składa, oraz charakteru powiązań organizacyjnych i funkcjonalnych, łączących te elementy w system,
3. funkcji społecznej systemu oświaty jako całości i funkcji poszczególnych jego elementów,
4. podmiotów funkcjonujących w danym systemie oświatowym i ich roli w kształtowaniu systemu i jego efektywności, a zwłaszcza roli polityki oświatowej,
5. uwarunkowań, w jakich system oświaty funkcjonuje, i
zasad, zmierzającego do osiągnięcia określonych celów i zaspokojenia właściwych dla danego społeczeństwa potrzeb w dziedzinie oświaty i wychowania. Aby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba uzyskać dokładne informacje na temat:<br>1. celów i zadań stawianych przed danym systemem oświaty,<br>2. struktury systemu oświatowego, to znaczy elementów, z jakich się składa, oraz charakteru powiązań organizacyjnych i funkcjonalnych, łączących te elementy w system,<br>3. funkcji społecznej systemu oświaty jako całości i funkcji poszczególnych jego elementów,<br>4. podmiotów funkcjonujących w danym systemie oświatowym i ich roli w kształtowaniu systemu i jego efektywności, a zwłaszcza roli polityki oświatowej,<br>5. uwarunkowań, w jakich system oświaty funkcjonuje, i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego