Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
kontaktowi i jego emocjonalnym następstwom, w klasycznym przypadku komunikacja wymaga istnienia powodu, dla którego osoby biorące w niej udział, decydują się na wymianę informacji. Samo istnienie motywu nie jest wystarczające, ponieważ w przypadku zbyt dużej różnicy stanowisk, doświadczeń lub początkowej wiedzy na temat problemu, przebieg porozumiewania się nie będzie miał charakteru wyjaśniającego. W wyniku komunikacji nie tylko nie dojdzie do wyrównania ilości informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą, ale wytworzy się silniejszy lub słabszy konflikt między nimi. A jeśli przerodzi się on w trwałą postawę - przyszłe procesy komunikowania się będą jeszcze trudniejsze.

Ponadto pewna część informacji przekazywana jest w sposób niezależny od
kontaktowi i jego emocjonalnym następstwom, w klasycznym przypadku komunikacja wymaga istnienia powodu, dla którego osoby biorące w niej udział, decydują się na wymianę informacji. Samo istnienie motywu nie jest wystarczające, ponieważ w przypadku zbyt dużej różnicy stanowisk, doświadczeń lub początkowej wiedzy na temat problemu, przebieg porozumiewania się nie będzie miał charakteru wyjaśniającego. W wyniku komunikacji nie tylko nie dojdzie do wyrównania ilości informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą, ale wytworzy się silniejszy lub słabszy konflikt między nimi. A jeśli przerodzi się on w trwałą postawę - przyszłe procesy komunikowania się będą jeszcze trudniejsze. <br>&lt;page nr=26&gt;<br>Ponadto pewna część informacji przekazywana jest w sposób niezależny od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego