Typ tekstu: Książka
Autor: Głowiński Michał
Tytuł: Ekspresja i empatia
Rok: 1997
i Shelleyu w książce Jellenty o wszechpoemacie, czy znana rzecz Langego o Baudelairze. Na ogół niezbyt daleko od wzorca pozytywistycznego odbiegały portrety o charakterze popularyzatorskim, zwracające się do szerszej publiczności, by wymienić prace Antoniego Mazanowskiego, czy krótkie monografie - Józefa Flacha o Byronie lub Leo Belmonta o Tołstoju. W pracach o charakterze popularnym portret literacki na ogół ulegał uschematyzowaniu, czego przykładem są wizerunki pisarzy polskich i francuskich pióra Lorentowicza. Tak się jednak stało, że to właśnie Lorentowicz we wstępie do swej książki stwierdził, że interesują go pisarze niepopularni, którzy nigdy nie szukali powodzenia - i z tych względów forma portretu jest najwłaściwsza, by
i Shelleyu w książce Jellenty o wszechpoemacie, czy znana rzecz Langego o Baudelairze. Na ogół niezbyt daleko od wzorca pozytywistycznego odbiegały portrety o charakterze popularyzatorskim, zwracające się do szerszej publiczności, by wymienić prace Antoniego Mazanowskiego, czy krótkie monografie - Józefa Flacha o Byronie lub Leo Belmonta o Tołstoju. W pracach o charakterze popularnym portret literacki na ogół ulegał uschematyzowaniu, czego przykładem są wizerunki pisarzy polskich i francuskich pióra Lorentowicza. Tak się jednak stało, że to właśnie Lorentowicz we wstępie do swej książki stwierdził, że interesują go pisarze niepopularni, którzy nigdy nie szukali powodzenia - i z tych względów forma portretu jest najwłaściwsza, by
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego