Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
Morze Martwe, Kuku-nor, Eyre. Niektóre z jezior mają w całości lub w części wody słonawe, np. Bałchasz, Czad lub Issyk-kul.
Zasoby wodne zgromadzone w misach nie są oczywiście stałe i podlegają znacznym wahaniom w czasie, przy czym można mówić o zmianach trwałych związanych z ewolucją zbiornika oraz o charakterze okresowym wynikającym z naturalnego cyklu obiegu wody. Istotne znaczenie w tym ostatnim przypadku ma głębokość średnia jeziora, na którą "nakładają się" zmiany poziomu wody. Uwzględniając wielkość amplitud poziomu wód w przebiegu rocznym między minimalnymi i maksymalnymi średnimi stanami miesięcznymi (w odniesieniu do głębokości średnich), dla wybranych jezior relacje te przedstawiają
Morze Martwe, Kuku-nor, Eyre. Niektóre z jezior mają w całości lub w części wody słonawe, np. Bałchasz, Czad lub Issyk-kul.<br>Zasoby wodne zgromadzone w misach nie są oczywiście stałe i podlegają znacznym wahaniom w czasie, przy czym można mówić o zmianach trwałych związanych z ewolucją zbiornika oraz o charakterze okresowym wynikającym z naturalnego cyklu obiegu wody. Istotne znaczenie w tym ostatnim przypadku ma głębokość średnia jeziora, na którą "nakładają się" zmiany poziomu wody. Uwzględniając wielkość amplitud poziomu wód w przebiegu rocznym między minimalnymi i maksymalnymi średnimi stanami miesięcznymi (w odniesieniu do głębokości średnich), dla wybranych jezior relacje te przedstawiają
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego