Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
utworzono nową strukturę oddziałów zaopatrzenia materiałowego oraz oddziałów socjalnych. W końcu 1991r. wydzielono ze struktury PKP i przekształcono w samodzielne przedsiębiorstwa państwowe m.in.: 21 zakładów naprawczych taboru kolejowego, 15 przedsiębiorstw budownictwa kolejowego, 7 kolejowych zakładów usługowych, 11 kolejowych biur projektów. W tym samym czasie następowały jednak procesy o odwrotnym charakterze: na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej PKP musiały włączyć w swoje struktury organizacyjne wszystkie jednostki kolejowej służby zdrowia - szpitale, sanatoria itp.
Jednak zmiany te miały dość powierzchowny charakter, bowiem nie dotykały zasadniczej postaci czteroszczeblowej, istniejącej od roku 1926 struktury zarządzania koleją, którą tworzyły: Dyrekcja Generalna, osiem dyrekcji okręgowych (DOKP
utworzono nową strukturę oddziałów zaopatrzenia materiałowego oraz oddziałów socjalnych. W końcu 1991r. wydzielono ze struktury PKP i przekształcono w samodzielne przedsiębiorstwa państwowe m.in.: 21 zakładów naprawczych taboru kolejowego, 15 przedsiębiorstw budownictwa kolejowego, 7 kolejowych zakładów usługowych, 11 kolejowych biur projektów. W tym samym czasie następowały jednak procesy o odwrotnym charakterze: na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej PKP musiały włączyć w swoje struktury organizacyjne wszystkie jednostki kolejowej służby zdrowia - szpitale, sanatoria itp.<br>Jednak zmiany te miały dość powierzchowny charakter, bowiem nie dotykały zasadniczej postaci czteroszczeblowej, istniejącej od roku 1926 struktury zarządzania koleją, którą tworzyły: Dyrekcja Generalna, osiem dyrekcji okręgowych (DOKP
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego