Typ tekstu: Strona internetowa
Autor: Anna Rozalska
Tytuł: strona o sztuce i informatyce
Rok wydania: 2001
Rok powstania: 2004
była forma skoroszytu niż oprawionej i zeszytej książki.
Rozumienie instrukcji drukowanych przygotowanych przez lidera
Lider przygotowywał zgodnie ze scenariuszem zajęć dodatkowe instrukcje drukowane, które powielano dla wszystkich i rozdawano kolejno w trakcie zajęć. Były to także zestawy i wykazy adresów internetowych oraz niektóre krótkie instrukcje opracowane bardzo wyraziście (np. dużą czcionką) zawieszane w kilku widocznych miejscach oraz oczywiście teksty prac domowych. Uczestnicy mieli zatem stworzone podstawowe i najważniejsze do przyswojenia zaplecze merytoryczne, do którego mogli się odwołać w razie pogubienia się czy zapomnienia procedury. Z relacji nauczycieli wiadomo, że instrukcje były przydatne przy repetycji materiału w domu.
Rozumienie instrukcji z pokazem
była forma skoroszytu niż oprawionej i zeszytej książki. <br>Rozumienie instrukcji drukowanych przygotowanych przez lidera <br>Lider przygotowywał zgodnie ze scenariuszem zajęć dodatkowe instrukcje drukowane, które powielano dla wszystkich i rozdawano kolejno w trakcie zajęć. Były to także zestawy i wykazy adresów internetowych oraz niektóre krótkie instrukcje opracowane bardzo wyraziście (np. dużą czcionką) zawieszane w kilku widocznych miejscach oraz oczywiście teksty prac domowych. Uczestnicy mieli zatem stworzone podstawowe i najważniejsze do przyswojenia zaplecze merytoryczne, do którego mogli się odwołać w razie pogubienia się czy zapomnienia procedury. Z relacji nauczycieli wiadomo, że instrukcje były przydatne przy repetycji materiału w domu. <br>Rozumienie instrukcji z pokazem
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego