Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 46
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1997
publicznej, a także w rozumieniu szerszym - jako wychowawca kształtujący postawy i poglądy obywateli, pogłębiając ich szacunek i podziw dla ludzkiego rozumu.
Przywykłem, że jest inaczej, bo z jednej strony - większość stacji radiowych wali nas po łbach hałasem muzyki rozrywkowej, która nie ma melodii ani sensu, ale ma za to nadmiar decybeli, z drugiej strony - inne znów nadajniki skłaniają słuchaczy do modlitwy oraz medytacji nad znikomością rzeczy doczesnych, co wprawdzie nie jest bez znaczenia, lecz chyba nie zadowala bez reszty naszych aspiracji.
Koncepcja kierownictwa radiofonii publicznej, by zlikwidować czy też znacznie ograniczyć programy kulturalne i edukacyjne (Dwójka oraz Radio Bis), jest świadectwem
publicznej, a także w rozumieniu szerszym - jako wychowawca kształtujący postawy i poglądy obywateli, pogłębiając ich szacunek i podziw dla ludzkiego rozumu.<br>Przywykłem, że jest inaczej, bo z jednej strony - większość stacji radiowych wali nas po łbach hałasem muzyki rozrywkowej, która nie ma melodii ani sensu, ale ma za to nadmiar decybeli, z drugiej strony - inne znów nadajniki skłaniają słuchaczy do modlitwy oraz medytacji nad znikomością rzeczy doczesnych, co wprawdzie nie jest bez znaczenia, lecz chyba nie zadowala bez reszty naszych aspiracji.<br>Koncepcja kierownictwa radiofonii publicznej, by zlikwidować czy też znacznie ograniczyć programy kulturalne i edukacyjne (Dwójka oraz Radio Bis), jest świadectwem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego