Typ tekstu: Książka
Autor: Kosmol Jan
Tytuł: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem
Rok: 1995
wprowadzania korekcji współrzędnych położenia wierzchołka ostrza skrawającego. W sterowaniach numerycznych NC korekcję współrzędnych X (promienia, średnicy) i Z (długości) wprowadza się za pomocą nastawników dekadowych na pulpicie operatora wraz z podaniem numeru narzędzia, którego korekcja dotyczy. Jeśli narzędzie o tym numerze zostaje wywołane przez program, to odczytywany jest stan nastawników dekadowych i odpowiednio korygowane są przemieszczenia w kierunku X lub Z.
W sterowaniach CNC wprowadzanie korekcji odbywa się na drodze dialogu. Operator (technolog) umieszcza w pamięci komputera wartości korekcji X i Z, a następnie w wierszu programowym, w którym ma wystąpić korekcja, programuje adres H wraz z numerem pamięci, w której
wprowadzania korekcji współrzędnych położenia wierzchołka ostrza skrawającego. W sterowaniach numerycznych NC korekcję współrzędnych X (promienia, średnicy) i Z (długości) wprowadza się za pomocą nastawników dekadowych na pulpicie operatora wraz z podaniem numeru narzędzia, którego korekcja dotyczy. Jeśli narzędzie o tym numerze zostaje wywołane przez program, to odczytywany jest stan nastawników dekadowych i odpowiednio korygowane są przemieszczenia w kierunku X lub Z.<br>W sterowaniach CNC wprowadzanie korekcji odbywa się na drodze dialogu. Operator (technolog) umieszcza w pamięci komputera wartości korekcji X i Z, a następnie w wierszu programowym, w którym ma wystąpić korekcja, programuje adres H wraz z numerem pamięci, w której
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego