Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 03.06
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
dobrą sprawę nikt nie usiłował podjąć dyskusji. Mimo wielu kwerend i wysiłków badawczych, czynionych w okresie powojennym, nie udało się wykazać poważniejszych wpływów Frycza na współczesnych i późniejszych myślicieli polskich.

Frycz pisał wyłącznie po łacinie, a "De Republica emendanda" wyszło za granicą, w Bazylei, również po niemiecku. Częściowe (choć nieogłoszone drukiem) przekłady - hiszpański, rosyjski i przypuszczalnie francuski - świadczyłyby o pewnym zainteresowaniu dorobkiem Frycza. Nasuwa się jednak od razu pytanie, dlaczego żaden z obcych pisarzy politycznych nie cytował jego poglądów na tematy ustrojowe lub przynajmniej nie podjął z nimi polemiki? W Niemczech, w XVI-XVII w., uważano go niemal wyłącznie za pisarza
dobrą sprawę nikt nie usiłował podjąć dyskusji. Mimo wielu kwerend i wysiłków badawczych, czynionych w okresie powojennym, nie udało się wykazać poważniejszych wpływów Frycza na współczesnych i późniejszych myślicieli polskich.<br><br>Frycz pisał wyłącznie po łacinie, a "De Republica emendanda" wyszło za granicą, w Bazylei, również po niemiecku. Częściowe (choć nieogłoszone drukiem) przekłady - hiszpański, rosyjski i przypuszczalnie francuski - świadczyłyby o pewnym zainteresowaniu dorobkiem Frycza. Nasuwa się jednak od razu pytanie, dlaczego żaden z obcych pisarzy politycznych nie cytował jego poglądów na tematy ustrojowe lub przynajmniej nie podjął z nimi polemiki? W Niemczech, w XVI-XVII w., uważano go niemal wyłącznie za pisarza
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego