Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
habilitacyjnej: Polityka agrarna jako nauka w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem czasów nowszych. Praca ta wymagała dość częstych wyjazdów do Berlina do bogatej i świetnie zorganizowanej biblioteki uniwersyteckiej i zajęła mi następne lata działalności naukowej, a mianowicie okres 1928-32. Habilitowałem się w SGGW na jesieni 1932 r.; książka ukazała się drukiem. (Warszawa 1932, 260 s.)
Po uzyskaniu asystentury w Katedrze Polityki Agrarnej wdrożyłem się szybko do pracy pedagogicznej, a profesor Ludkiewicz dawał mi coraz szersze uprawnienia do prowadzenia pracy z magistrantami. Spadło na mnie odpowiedzialne zadanie kontroli prac magisterskich i konsultacji. Profesor Ludkiewicz był z ramienia Senatu Akademickiego dyrektorem biblioteki uczelni
habilitacyjnej: &lt;hi rend="italic"&gt;Polityka agrarna jako nauka w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem czasów nowszych.&lt;/hi&gt; Praca ta wymagała dość częstych wyjazdów do Berlina do bogatej i świetnie zorganizowanej biblioteki uniwersyteckiej i zajęła mi następne lata działalności naukowej, a mianowicie okres 1928-32.&lt;page nr=8&gt; Habilitowałem się w SGGW na jesieni 1932 r.; książka ukazała się drukiem. (Warszawa 1932, 260 s.)<br> Po uzyskaniu asystentury w Katedrze Polityki Agrarnej wdrożyłem się szybko do pracy pedagogicznej, a profesor Ludkiewicz dawał mi coraz szersze uprawnienia do prowadzenia pracy z magistrantami. Spadło na mnie odpowiedzialne zadanie kontroli prac magisterskich i konsultacji. Profesor Ludkiewicz był z ramienia Senatu Akademickiego dyrektorem biblioteki uczelni
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego