Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
6. Publikacja ta ukazuje się od 1947 r., można więc było wykorzystać jej schemat klasyfikacyjny w postaci spisu treści. Porównanie z nim dało około 40 nowych haseł jak np. akadiemija nauk; doktorantura; migracija naucznych kadrow; priemija, nobielewskaja.
Osobnym zagadnieniem jest sprawa włączenia do tego rodzaju słownika terminologii naukoznawczej nazw poszczególnych dyscyplin naukowych.
Inny zarzut dotyczy terminologii naukoznawczej. Tytuł książki Dictionary of science policy studies, sugeruje węższy zakres znaczeniowy niż oczekiwane sformułowanie "Dictionary of the science of science", co byłoby tytułem właściwszym. Definicja informatyki jako teorii informacji naukowej skłania do podania innego znaczenia tego terminu używanego w Polsce: "zespół dyscyplin naukowych i
6. Publikacja ta ukazuje się od 1947 r., można więc było wykorzystać jej schemat klasyfikacyjny w postaci spisu treści. Porównanie z nim dało około 40 nowych haseł jak np. &lt;foreign lang="rus"&gt;akadiemija&lt;/foreign&gt; nauk; doktorantura; &lt;foreign lang="rus"&gt;migracija naucznych kadrow; priemija, nobielewskaja&lt;/foreign&gt;.<br>Osobnym zagadnieniem jest sprawa włączenia do tego rodzaju słownika terminologii naukoznawczej nazw poszczególnych dyscyplin naukowych.<br>Inny zarzut dotyczy terminologii naukoznawczej. Tytuł książki &lt;foreign lang="eng"&gt;Dictionary of science policy studies&lt;/foreign&gt;, sugeruje węższy zakres znaczeniowy niż oczekiwane sformułowanie "&lt;foreign lang="eng"&gt;Dictionary of the science of science&lt;/foreign&gt;", co byłoby tytułem właściwszym. Definicja informatyki jako teorii informacji naukowej skłania do podania innego znaczenia tego terminu używanego w Polsce: "zespół dyscyplin naukowych i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego