Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: druki urzędowe
Rok: 2000
komisje wyborcze udzielają wyborcom informacji dotyczących regulaminu wyborów.
§ 8.
1 . Wybory odbywają się korespondencyjnie w dwóch etapach:
1) pierwszy etap obejmuje zgłoszenie kandydatów na karcie zgłoszenia kandydatów, 2) drugi etap obejmuje oddanie głosu na karcie wyborczej.
2. Każdy wyborca otrzymuje:
1) w pierwszym etapie: instrukcję wyborczą, kartę zgłoszenia kandydatów, listę dyscyplin i dziedzin nauki należących do właściwości poszczególnych zespołów oraz zaadresowaną kopertę z opłatą na odpowiedź,
2) w drugim etapie: kartę wyborczą oraz zaadresowaną kopertę z opłatą na odpowiedź.
§ 9.
1. Warunkiem korzystania z biernego prawa wyborczego jest:
1)wyrażenie zgody na kandydowanie do wskazanego zespołu w pierwszym etapie wyborów,
2
komisje wyborcze udzielają wyborcom informacji dotyczących regulaminu wyborów.<br>§ 8.<br>1 . Wybory odbywają się korespondencyjnie w dwóch etapach:<br>1) pierwszy etap obejmuje zgłoszenie kandydatów na karcie zgłoszenia kandydatów, 2) drugi etap obejmuje oddanie głosu na karcie wyborczej.<br>2. Każdy wyborca otrzymuje:<br>1) w pierwszym etapie: instrukcję wyborczą, kartę zgłoszenia kandydatów, listę dyscyplin i dziedzin nauki należących do właściwości poszczególnych zespołów oraz zaadresowaną kopertę z opłatą na odpowiedź, <br>2) w drugim etapie: kartę wyborczą oraz zaadresowaną kopertę z opłatą na odpowiedź.<br>§ 9.<br>1. Warunkiem korzystania z biernego prawa wyborczego jest:<br>1)wyrażenie zgody na kandydowanie do wskazanego zespołu w pierwszym etapie wyborów, <br>2
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego