Typ tekstu: Książka
Autor: Oprzędkiewicz Janusz, Stolarski Bolesław
Tytuł: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów
Rok: 2000
monotoniczności, itp.
Poniżej przedstawiono propozycję budowy funkcji do predykcji wskaźników niezawodności pojazdów z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów oraz nowej formy wielomianu uogólnionego.
Metoda najmniejszych kwadratów jest najczęściej stosowaną metodą aproksymacji, zapewniającą dobre przybliżenie aproksymowanej funkcji wielomianem dowolnego stopnia. Cechą charakterystyczną tej metody jest to, że przybliżana funkcja zadana jest zbiorem dyskretnych wartości, obarczonych często błędami pomiarowymi. Zagadnienie aproksymacji średniokwadratowej można wówczas sformułować następująco:
Rozważamy funkcję określoną na dyskretnym zbiorze argumentów - przestrzeń liniowa unormowana), . Poszukujemy taką funkcję o z góry zadanej postaci, aby wskaźnik jakości:

osiągnął wartość minimalną. Jeżeli teraz założymy, że funkcja zadana jest w postaci tzw. wielomianu uogólnionego w przestrzeni
monotoniczności, itp. <br>Poniżej przedstawiono propozycję budowy funkcji do predykcji wskaźników niezawodności pojazdów z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów oraz nowej formy wielomianu uogólnionego. <br>Metoda najmniejszych kwadratów jest najczęściej stosowaną metodą aproksymacji, zapewniającą dobre przybliżenie aproksymowanej funkcji wielomianem dowolnego stopnia. Cechą charakterystyczną tej metody jest to, że przybliżana funkcja zadana jest zbiorem dyskretnych wartości, obarczonych często błędami pomiarowymi. Zagadnienie aproksymacji średniokwadratowej można wówczas sformułować następująco: <br>Rozważamy funkcję określoną na dyskretnym zbiorze argumentów &lt;gap&gt; &lt;gap&gt; - przestrzeń liniowa unormowana), &lt;gap&gt;. Poszukujemy taką funkcję &lt;gap&gt; o z góry zadanej postaci, aby wskaźnik jakości:<br>&lt;gap&gt;<br>osiągnął wartość minimalną. Jeżeli teraz założymy, że funkcja &lt;gap&gt; zadana jest w postaci tzw. wielomianu uogólnionego w przestrzeni
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego