Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
funkcji w dziedzinie czasu. Jeśli wartość funkcji czasu w dyskretnych momentach t oznaczymy przez u (n), a dyskretne wartości widma częstotliwości f przez G (k), to zależności pomiędzy funkcjami czasu u (n) i częstotliwości G (k) można zapisać w postaci - łączna liczba dyskretnych odczytów funkcji czasu u (n) lub liczba dyskretnych prążków w dziedzinie częstotliwości, ponieważ liczności obydwu zbiorów przyjmuje się jednakowe.
Wyznaczenie widma za pomocą DFT wymaga wykonania N zespolonych mnożeń. Dla skrócenia czasu obliczeń opracowano tzw. szybką transformację Fouriera FFT (Fast Fourier Transformation), umożliwiającą ograniczenie liczby obliczeń do mnożeń, co dla oznacza ponad stukrotne przyspieszenie obliczeń Transformacja Fouriera w
funkcji w dziedzinie czasu. Jeśli wartość funkcji czasu w dyskretnych momentach t oznaczymy przez u (n), a dyskretne wartości widma częstotliwości f przez G (k), to zależności pomiędzy funkcjami czasu u (n) i częstotliwości G (k) można zapisać w postaci &lt;gap&gt; - łączna liczba dyskretnych odczytów funkcji czasu u (n) lub liczba dyskretnych prążków w dziedzinie częstotliwości, ponieważ liczności obydwu zbiorów przyjmuje się jednakowe.<br>Wyznaczenie widma za pomocą DFT wymaga wykonania N zespolonych mnożeń. Dla skrócenia czasu obliczeń opracowano tzw. szybką transformację Fouriera FFT (Fast Fourier Transformation), umożliwiającą ograniczenie liczby obliczeń do &lt;gap&gt; mnożeń, co dla &lt;gap&gt; oznacza ponad stukrotne przyspieszenie obliczeń &lt;gap&gt; Transformacja Fouriera w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego