Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
na art. 85 ustawy o radach narodowych, w myśl którego miejska rada narodowa może: 1) określić rodzaje spraw, które zamiast na sesji będą podlegały rozpatrzeniu przez organy samorządu (z wyłączeniem rozstrzygnięć zastrzeżonych do właściwości rady); 2) upoważnić organy samorządu do gromadzenia środków zapewniających realizację powierzanych im zadań (ustalając zarazem zasady dysponowania nimi przez organy samorządu oraz kontroli nad ich wykorzystaniem).
Przekazywanie spraw do rozpatrzenia przez organy samorządu powinno być wykorzystywane w szczególności w toku przygotowywania wieloletnich planów rozwoju społeczno–gospodarczego miast i kompleksowych uchwał dotyczących bezpośrednio spraw mieszkańców miasta (w zakresie handlu, usług, służby zdrowia itd). Organy samorządu opracowałyby albo
na art. 85 ustawy o radach narodowych, w myśl którego miejska rada narodowa może: 1) określić rodzaje spraw, które zamiast na sesji będą podlegały rozpatrzeniu przez organy samorządu (z wyłączeniem rozstrzygnięć zastrzeżonych do właściwości rady); 2) upoważnić organy samorządu do gromadzenia środków zapewniających realizację powierzanych im zadań (ustalając zarazem zasady dysponowania nimi przez organy samorządu oraz kontroli nad ich wykorzystaniem).<br>Przekazywanie spraw do rozpatrzenia przez organy samorządu powinno być wykorzystywane w szczególności w toku przygotowywania wieloletnich planów rozwoju społeczno&#150;gospodarczego miast i kompleksowych uchwał dotyczących bezpośrednio spraw mieszkańców miasta (w zakresie handlu, usług, służby zdrowia itd). Organy samorządu opracowałyby albo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego