Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o warunkach prowadzenia rachunków bankowych
Rok: 2000
zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia posiadaczowi rachunku.
3. Oddział PKO-bp wypowiada umowę na piśmie, podając przyczyny wypowiedzenia oraz zwraca się do posiadacza rachunku o podanie sposobu zadysponowania saldem rachunku i zwrot PKO-bp wydanych do rachunku dokumentów i instrumentów przeznaczonych do dysponowania rachunkiem. W przypadku braku dyspozycji saldo rachunku staje się nieoprocentowanym depozytem, od dnia upływu terminu wypowiedzenia.
§ 42
1. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia o ile nie określi krótszego terminu.
2. Termin wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia do oddziału PKO
zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia posiadaczowi rachunku.<br>3. Oddział PKO-bp wypowiada umowę na piśmie, podając przyczyny wypowiedzenia oraz zwraca się do posiadacza rachunku o podanie sposobu zadysponowania saldem rachunku i zwrot PKO-bp wydanych do rachunku dokumentów i instrumentów przeznaczonych do dysponowania rachunkiem. W przypadku braku dyspozycji saldo rachunku staje się nieoprocentowanym depozytem, od dnia upływu terminu wypowiedzenia.<br>§ 42<br>1. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia o ile nie określi krótszego terminu.<br>2. Termin wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia do oddziału PKO
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego