Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 2003
ta może być jednak stosowana wyłącznie w odniesieniu do wkładów lokowanych na rachunku terminowym lub lokacie terminowej.
Wysokość oprocentowania rachunku terminowego i rachunku lokaty terminowej, ustalona w umowie, nie może zostać zmieniona w trakcie obowiązywania tej umowy.
Pełnomocnictwa
Posiadacz RACHUNKU WALUTOWEGO C na podstawie pisemnej dyspozycji może ustanowić pełnomocników do dysponowania rachunkiem.
Pełnomocnictwa mogą różnic się swoim zakresem w zależności od woli posiadacza rachunku. Może on ustanowić pełnomocnictwo bez ograniczeń - pełnomocnik dysponuje rachunkiem w takim samym zakresie jak właściciel, wyłącznie z prawem likwidacji rachunku - lub pełnomocnictwo rodzajowe, z zastrzeżonymi przez właściciela ograniczeniami.
Pełnomocnictwa można udzielić osobiście lub korespondencyjnie, po uwierzytelnieniu podpisu
ta może być jednak stosowana wyłącznie w odniesieniu do wkładów lokowanych na rachunku terminowym lub lokacie terminowej.<br>Wysokość oprocentowania rachunku terminowego i rachunku lokaty terminowej, ustalona w umowie, nie może zostać zmieniona w trakcie obowiązywania tej umowy.<br>Pełnomocnictwa <br>Posiadacz RACHUNKU WALUTOWEGO C na podstawie pisemnej dyspozycji może ustanowić pełnomocników do dysponowania rachunkiem.<br>Pełnomocnictwa mogą różnic się swoim zakresem w zależności od woli posiadacza rachunku. Może on ustanowić pełnomocnictwo bez ograniczeń - pełnomocnik dysponuje rachunkiem w takim samym zakresie jak właściciel, wyłącznie z prawem likwidacji rachunku - lub pełnomocnictwo rodzajowe, z zastrzeżonymi przez właściciela ograniczeniami.<br>Pełnomocnictwa można udzielić osobiście lub korespondencyjnie, po uwierzytelnieniu podpisu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego