Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
co zdziałał człowiek, wytworzył niechętny stosunek do tych wszystkich elementów przyrody, które nie zostały przezeń "zaprogramowane". Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach pogląd ten zakwestionowano, co zresztą spotkało się z ogromnymi oporami, i to z wielu stron. O autotelicznej wartości przyrody pierwsi, poza biologami, przekonali się organizatorzy turystyki i rekreacji. W tych dziedzinach stosunkowo wcześnie zaadaptowano koncepcje interakcyjne, traktujące związki człowieka z przyrodą jako swojego rodzaju wymianę wartości. Wcześnie też zwrócono uwagę na społeczne, humanistyczne, konsekwencje szkód wywołanych w przyrodzie. Interakcje turystyki i rekreacji ze środowiskiem przyrodniczym, a ściślej biorąc z jego elementami składowymi, mają bardzo zróżnicowany charakter. Odnosi się to zarówno do
co zdziałał człowiek, wytworzył niechętny stosunek do tych wszystkich elementów przyrody, które nie zostały przezeń "zaprogramowane". Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach pogląd ten zakwestionowano, co zresztą spotkało się z ogromnymi oporami, i to z wielu stron. O autotelicznej wartości przyrody pierwsi, poza biologami, przekonali się organizatorzy turystyki i rekreacji. W tych dziedzinach stosunkowo wcześnie zaadaptowano koncepcje interakcyjne, traktujące związki człowieka z przyrodą jako swojego rodzaju wymianę wartości. Wcześnie też zwrócono uwagę na społeczne, humanistyczne, konsekwencje szkód wywołanych w przyrodzie. Interakcje turystyki i rekreacji ze środowiskiem przyrodniczym, a ściślej biorąc z jego elementami składowymi, mają bardzo zróżnicowany charakter. Odnosi się to zarówno do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego