Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
przykładzie teorii jednowymiarowych supersymetrię globalną i lokalną (supergrawitację). Symetrie te stanowią najistotniejszy (obok symetrii cechowania opartych na większych, zwartych grupach Liego) element współczesnych poszukiwań teorii ogólniejszych niż opisany w rozdziale piątym model standardowy. Supersymetria i supergrawitacja w teoriach wielowymiarowych (D = 4 lub więcej) stanowi ogromną i cały czas rozwijającą się dziedzinę i nawet pobieżne jej omówienie wykroczyłoby poza planowany zakres niniejszej książki - zainteresowanego Czytelnika odsyłamy do literatury zamieszczonej w ostatnim rozdziale.

8.1. Cząstka relatywistyczna

Zacznijmy od najprostszego przypadku - swobodnej cząstki relatywistycznej. Standardowy sposób opisu polega na wybraniu pewnego układu współrzędnych z czasem t i współrzędnymi przestrzennymi xi , i = 1, . . . , d
przykładzie teorii jednowymiarowych supersymetrię globalną i lokalną (supergrawitację). Symetrie te stanowią najistotniejszy (obok symetrii cechowania opartych na większych, zwartych grupach Liego) element współczesnych poszukiwań teorii ogólniejszych niż opisany w rozdziale piątym model standardowy. Supersymetria i supergrawitacja w teoriach wielowymiarowych (D = 4 lub więcej) stanowi ogromną i cały czas rozwijającą się dziedzinę i nawet pobieżne jej omówienie wykroczyłoby poza planowany zakres niniejszej książki - zainteresowanego Czytelnika odsyłamy do literatury zamieszczonej w ostatnim rozdziale. <br><br>&lt;tit&gt;8.1. Cząstka relatywistyczna &lt;/&gt;<br><br>Zacznijmy od najprostszego przypadku - swobodnej cząstki relatywistycznej. Standardowy sposób opisu polega na wybraniu pewnego układu współrzędnych z czasem t i współrzędnymi przestrzennymi xi , i = 1, . . . , d
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego