Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
służą do takich celów jak: planowanie przestrzenne, budownictwo miejskie, budownictwo komunalne, budownictwo przemysłowe i specjalne, ewidencja gruntów i budynków, opracowanie geodezyjne planów realizacji zagospodarowania przestrzennego, administracji itd. Mapy te noszą nazwę map inżynieryjno-gospodarczych. Treścią tych map są elementy sytuacyjne oraz cechy i właściwości terenu, które są przedmiotem zainteresowania danej dziedziny techniki lub gospodarki narodowej. Skale, metody i dokładności opracowania map inżynieryjno-gospodarczych są dostosowane do metod i wymaganej dokładności rozwiązywania projektów inżynierskich i zadań gospodarczych. Założenia matematyczne odwzorowania map inżynieryjno-gospodarczych wynikają z przyjętego układu współrzędnych poziomej osnowy geodezyjnej. Mapy inżynieryjno-gospodarcze kartowane są najczęściej w lokalnym układzie współrzędnych, z
służą do takich celów jak: planowanie przestrzenne, budownictwo miejskie, budownictwo komunalne, budownictwo przemysłowe i specjalne, ewidencja gruntów i budynków, opracowanie geodezyjne planów realizacji zagospodarowania przestrzennego, administracji itd. Mapy te noszą nazwę map <HI rend="italic">inżynieryjno-gospodarczych</HI>. Treścią tych map są elementy sytuacyjne oraz cechy i właściwości terenu, które są przedmiotem zainteresowania danej dziedziny techniki lub gospodarki narodowej. Skale, metody i dokładności opracowania map inżynieryjno-gospodarczych są dostosowane do metod i wymaganej dokładności rozwiązywania projektów inżynierskich i zadań gospodarczych. Założenia matematyczne odwzorowania map inżynieryjno-gospodarczych wynikają z przyjętego układu współrzędnych poziomej osnowy geodezyjnej. Mapy inżynieryjno-gospodarcze kartowane są najczęściej w lokalnym układzie współrzędnych, z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego